AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSÜNK ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK

ANYANYELVI FEJLESZTÉS JÁTÉKOSAN. KISGYERMEKEK FEJLESZTÉSE ANYANYELVI ÉS DRÁMAJÁTÉKOKKAL – tanfolyam óvodapedagógusoknak
(Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által akkreditált tanfolyam)

Óraszám: 30 óra (értéke: 30 kredit)

Az alapítási és indítási engedély nyilvántartási száma: OKM – 3 / 146 / 2008.

 

A továbbképzés célja, hogy elméleti és gyakorlati segítséget nyújtson az óvodapedagógusoknak az óvodáskorú gyermekek anyanyelvi fejlesztéséhez. Célja, hogy a résztvevők ismereteket szerezzenek a gyakori gyermekkori beszédhibák lehetséges okairól, tüneteiről, valamint képesek legyenek az óvodáskorú gyermekek játékos, indirekt módon történő nyelvi fejlesztésére. A továbbképzés célja a kompetencia alapú nyelvi fejlesztés, a drámajátékok komplex személyiségfejlesztő hatásának bemutatása. A tanfolyam résztvevői megismerkedhetnek a cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, a megértésen és tevékenységen alapuló fejlesztés metodikájával, gyakorlati példáival.

A program célja, hogy az óvodapedagógusokat felkészítse, ötletekkel lássa el a nyelvi és dramatikus játékok tudatos, szakszerű alkalmazására, olyan speciális drámatervek, gyakorlatok összeállítására, melyek segítik a gyermekek szocializációját, társadalomba történő beilleszkedését, s a különböző társas helyzetekhez kapcsolódó szerepvállalásukat. A továbbképzés középpontjában a mese és az irodalmi nevelés áll, a különböző társas helyzetek, mindennapi viselkedésformák gyakorlatait, drámajátékait a mese köré építettük fel, így a tanfolyamon szerzett ismereteket, játékötleteket az óvodapedagógusok jól alkalmazhatják a komplex esztétikai nevelés, valamint a beszéd- és viselkedéskultúra fejlesztése területén. A kurzuson a kortárs gyermekirodalmi művek és a mai nyelvhasználat kérdései is felszínre kerülnek, ötleteket és válogatási szempontokat adunk az igényes, értékes kortárs gyermekirodalmi művek kiválasztásához, valamint drámapedagógiai módszereket a művek óvodai feldolgozásához.

A képzés díja: 35.000 Ft/fő.

Jelentkezési határidő: 2013. július 21.

Jelentkezés: office.lineanova@gmail.com

A tanfolyam 2013. július 28-án indul.
Helyszín: Szent Margit Gimnázium, 1114 Budapest, Villányi út 5-7. (10 fő jelentkezése esetén bármely helyszínen, vidéken is megtartjuk a tanfolyamot).

Képzésvezető: Gönczöl Andrea