Kötet
 
A dinamikus elme. Trezor Kiadó Bp. 2008.
 
Tanulmányok
 
Mémek az interneten – mémek az oktatásban? In Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban Ukrajna európai integrációjának tükrében, szerk. Berghauser-Olasz Emőke – Greba Ildikó – Hutterer Éva – Pallay Katalin, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász 2016. 229-236.
Wittgenstein: diagram, fénykép és filozófia kapcsolata, in Filozófia – művelődés – történet 2015, szerk. Donáth Péter, Trezor Kiadó, Budapest 2015. 33-67.
Kozmológia és elme, in Filozófia – művelődés – történet 2015, szerk. Donáth Péter, Trezor Kiadó, Budapest 2015. 13-31.
Virtuális moralitás, in Innovatív módszerek a köznevelés gyakorlatában, szerk. Bencéné dr. Fekete Andrea (elektronikus kiadás, ISBN 978-963-9821-83-5), Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, Kaposvár 2015. 249-255.
Morality and Empathy in the Digital Age, in Is a Universal Morality Possible? eds. Ferenc Hörcher, Béla Mester, Zoltán Turgonyi, L'Harmattan – HAS Budapest 2015. 237-245.
Kép, hang és emlékezet, in Fogalom és kép 4., szerk. Gál László – Egyed Péter, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár 2014. 21-28.
Közösség és agresszió pedagógiai kontextusban, in Háborús konfliktusok és erkölcs, szerk. Karikó Sándor, Áron Kiadó, Budapest 2014. 197-207.
Tájékozódás a virtuális környezetben, in Ember – környezet – egészség, szerk. Demeter Katalin – Véghelyi Józsefné, Trezor Kiadó, Budapest 2013. 189-199.
Fogalom és kép találkozása a kibertérben, in Fogalom és kép 3., szerk. Gál László – Egyed Péter, Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár 2013. 9-16.
Wittgenstein fényképez, Tiszatáj 2013/3. 104-111.
Képeket használni. Wittgenstein és a fotográfia, in Fogalom és kép 2., szerk. Egyed Péter - Gál László, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2011. 77-100.
Social web and digital literacy. 4th International Conference for Theory and Practice in Education "Society and Education", 9-11 June 2011, Budapest, Hungary, p. 116, ISBN 978-963-88422-9-9
Digitális műveltség gyermekkorban, in A tehetségek szolgálatában, szerk. Varjú Potrebić Tatjana – Josip Lepeš, Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ, Magyarkanizsa 2011. 169-176.
Mit reprezentál a test látványa? Test és virtuális test a modern társadalmakban, Tabula 13/1. (2010) 91-101.
Fogalom és kép kognitív evolúciós szempontok szerint, in Fogalom és kép, szerk. Gál László – Egyed Péter, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár 2010. 21-37.
Objektivitás és (inter)szubjektivitás, in Szubjektív tudás – objektív tudomány, szerk. Csörgő Zoltán - Szabados Levente, L'Harmattan Bp. 2009. 171-181.
A szép evolúciója, in Filozófia - művelődés - történet 2007, szerk. Donáth Péter - Farkas Mária, Trezor Bp. 2007. 177-189.
A filozófia nyelvi meghatározottsága, in Megismerésünk korlátai, szerk. Miklósi Ádám, Gondolat Kiadó 2006. 293-301.
A tudományos szemlélet és a képek, in Túl az iskolafilozófián, szerk. Nyíri Kristóf - Palló Gábor, Áron Kiadó Bp. 2005. 25-43.
A filozófiai nyelv hétköznapisága, in "Minden filozófia 'nyelvkritika'", szerk. Neumer Katalin - Laki János, Gondolat Bp. 2004. 98-112.
A reprezentációk realitása, in Filozófia - művelődés - történet 2004, szerk. Donáth Péter - Farkas Mária, Trezor Bp. 2004. 17-32.
A valóság képe vagy a képek valósága? in A reprezentáció szintjei, szerk. László János - Kállai János - Bereczkei Tamás, Gondolat Bp. 2004. 225-230.
Bilder einer Theorie, Semiotische Berichte 2003/1-4. 97-108.
Virtuális igazságok, in Médiakönyv 2003. I. kötet 533-540. Enamiké Bp. 2003.
A racionalitás innátista felfogásáról, Világosság 2003/3-4. 105-112.
Funkcionalizmus Wittgenstein filozófiájában, Magyar Filozófiai Szemle 2001/3. 292-301.
Bilder der Wissenschaften, in Mythen, Riten, Simulakra, Band II., 1239-1248. Wien, ÖGS 2001.
A képek szerepe a tudományban, in Filozófia - művelődés - történet 2001, Trezor Bp. 2001. 25-36.
A digitális kép, in Ezredforduló, műveltségkép, kisgyermekkori nevelés, Trezor Bp. 2001. 111-118.
A személyes tudás átadása, Polanyiana 9/1-2, 2000. 71-86.
Die zu dem Bild werdende Welt, Semiotische Berichte 2000/1-4. 177-186.
Wittgenstein korai és kései képfelfogásáról, Kellék 2000. 15-16. 63-80.
A vírus metamorfózisa, Új Holnap 1998/5. 8-11.
 
Recenziók
 
Szívós Mihály könyvéről (recenzió), Polanyiana 2005/1-2. 211-214.
Amiről hallgatni kell (recenzió), Magyar Filozófiai Szemle 2001/3. 428-431.
Két könyv a nyelvi relativizmusról (recenzió), Magyar Filozófiai Szemle 1999/4-5. 614-617.
Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia (recenzió), Magyar Tudomány 1999/12. 1529-1530.
 
Szerkesztések
 
Neumer Katalin/Lehmann Miklós (szerk.), Wittgenstein idôszerusége, Világosság, 2002/1 (Különszám Wittgenstein halálának 50. évfordulója alkalmából), 76 o.
Neumer Katalin/Lehmann Miklós (szerk.), A Tractatus logikájától a késői mű jelentésélményéig. Ludwig Wittgenstein halálának 50. évfordulójára, Magyar Filozófiai Szemle 3/2001, 201-438. o.
Lehmann Miklós (szerk.): Történelmi fogalomtár. Diák Kiskönyvtár sorozat, Diáktéka Kiadó Bp. 1999/2002.
Barcs Miklós/Lehmann Miklós/Szőke Csilla (szerk.): Filozófia. Híres emberek, nagy gondolatok. Diák Kiskönyvtár sorozat, Diáktéka Kiadó Bp. 1999/2004.
 
Fordítások
 
Joyce Coleman: Túl Ong-on: a szóbeliség-írásbeliség revideált elméletének alapjai, in Kép, beszéd, írás, szerk. Neumer Katalin, Gondolat Kiadó 2003. 110-142.
Alois Pichler: Wittgenstein Filozófiai vizsgálódásai: a könyvtől az albumig, in Kép, beszéd, írás, szerk. Neumer Katalin, Gondolat Kiadó 2003. 180-210.; valamint Gond 2002/34. 9-41.
Andreas Roser: Léteznek-e autonóm képek? in Kép, beszéd, írás, szerk. Neumer Katalin, Gondolat Kiadó 2003. 211-235.; valamint Gond 2002/34. 42-67.
Joachim Schulte: Természettörténet és a másik megértése, Magyar Filozófiai Szemle 1999/4-5. 443-456.
 
Előadások
 
Csak szöveg, semmi szex (IV. Az internet hatása a gyermekekre és a fiatalokra konferencia, Budapest, Hotel Benczúr, 2016. október 19.)
A Trónok harca és az Árpád-ház (Amerikai Magyar Iskolák Találkozója, New York, Magyar Konzulátus, 2016. június 11.)
Hálózat és gondolkodás (Gondolkodni-más-hogy? Konferencia a kisgyermekkori gondolkodás fejlesztéséről, ELTE TÓK, 2016. június 1.)
Digitális eszközök szerepe a fejlesztésben (Kora gyermekkori nevelés: "A szakmai megújítás útjai, lehetőségei" nezetközi tudományos konferencia, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 2016. május 25.)
Mémek az interneten – mémek az oktatásban? (Nemzetközi Tudományos Pedagógiai-Pszichológiai Konferencia, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 2016. április 15.)
Színek és érzelmek (Érzelmek konferencia, MTA BTK Filozófiai Intézet, 2016. február 25.)
Demokrácia és gondolkodás (IX. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem, 2016. február 5.)
Miért gyárátunk mémeket? (Felolvasó ülés a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, ELTE TÓK, 2015. november 12.)
Az ismeretlen troll profilképe (ELTE Feszt, ELTE BTK 2015. október 2.)
Teamwork: Group or Network? (A pedagógusképzés XXI. századi alternatívái konferencia, BBTE Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet, Kolozsvár 2015. április 26.)
Az erkölcstan tantárgy és a felsőoktatás (Erkölcstan: perspektívák, alternatívák konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém, 2015. április 18.)
Valós kapcsolatok – virtuális terek (Térátlépések Konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém, 2015. március 26.)
Csoportok és hálózatok: a csoportmunka átalakulása (VIII. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem, 2015. január 30.)
Jelentéskonstrukció a közösségi hálón (Jelentés és tapasztalat konferencia, Kaposvári Egyetem, 2015. január 17.)
Nyelvi szakadékok az oktatásban (III. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Selye János Egyetem, Komárno, 2015. január 14.)
Gyermeki kultúra és internet (Gyermekkultúra Konferencia és Kiállítás, ELTE TÓK, 2014. november 20.)
Test és elme az oktatásban: az embodied cognition alkalmazásának lehetőségei (Érték – Képzés – Közvetítés – Őrzés, felolvasó ülés a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, ELTE TÓK, 2014. november 6.)
Virtuális moralitás (II. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia és Módszervásár, Kaposvári Egyetem, 2014. október 10.)
Personality and self-presentation (Competence-based education: experiences, problems and solutions, MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága, Veszprém 2014. június 27.)
Közösség és agresszió pedagógiai kontextusban (Háborus konfliktusok és erkölcs konferencia, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Sopron 2014. május 10.)
Morality and Empathy in the Digital Age (Is a Universal Morality Possible? MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete, Budapest 2014. május 9.)
Erőszak, kultúra és empátia kapcsolata (VII. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem, 2014. február 7.)
Képi önreprezentáció a közösségi oldalakon (Újabb kutatási irányok, eredmények az ELTE TÓK-on – A Magyar Tudomány Ünnepe, ELTE TÓK, 2013. november 28.)
Motiváció és közösségi oldalak (Új kihívások a tudományban és az oktatásban konferencia, Selye János Egyetem, Komárom 2013. szeptember 17.)
A közösségi oldalak nyelvezete (Anyanyelv – Olvasás – Irodalom Konferencia, ELTE TÓK 2013. május 31.)
Vizuális nevelés és web 2 („Művészettel nevelés: a nevelés művészete” konferencia, Kaposvári Egyetem, 2013. március 22.)
Fénykép és ábra viszonya a Wittgenstein-hagyaték alapján (Tiszatáj bemutató, Grand Café, Szeged, 2013. március 19.)
Motiváció és interakció (VI. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem, 2013. február 1.)
Big Like! A Facebook-hatás (Tudományos felolvasóülés a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, ELTE TÓK 2012. november 8.)
Digitális gondolkodás: hogyan alakítja át az agyat a virtuális környezet? (TechTea MOME, 2012. október 31.)
Kép, hang és emlékezet (Fogalom és /vagy kép IV. konferencia, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 2012. október 27.)
Szöveg, kép és információ a világhálón (Olvasható kép, látható szöveg konferencia, Debrecen, Déri Múzeum 2012. szeptember 7.)
Facebook or E-learning? (5th International Conference for Theory and Practice in Education, Miskolc 2012. június 15.)
Kép és szöveg: az olvasás élményének komplexitása (Kortárs gyermekirodalom és médiumai konferencia, ELTE TÓK 2012. május 11.)
Wittgenstein fényképez (Wittgenstein nach der Arbeit. Szümpózium, Österreichisches Kulturforum Budapest, 2012. február 24.)
Hálózatban gondolkodva (V. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem, 2012. február 3.)
Wittgenstein és a fotográfiák megértése (Surveillance: az embercsoportok fölött gyakorolt kontroll konzervatív és digitális technológiái. A Magyar Kommunikációtudományi Társaság éves konferenciája, BCE, 2012. január 20.)
A virtualitás neurofilozófiája (Tudományos felolvasóülés a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, ELTE TÓK 2011. november 10.)
Fogalom és kép találkozása a kibertérben (Fogalom és /vagy kép III. konferencia, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, 2011. október 29.)
Social Web and Digital Literacy (4th International Conference for Theory and Practice in Education, Budapest 2011. június 11.)
Közösségi tudat és web 2.0 (ELTE BTK Theoretical Philosophy Forum, Budapest, 2011. május 4.)
Digitális műveltség gyermekkorban (A tehetségek szolgálatában – III. Nemzetközi Tudományos Tehetséggondozó Konferencia, Magyarkanizsa 2011. március 19.)
Digitális műveltség és e-kompetencia (IV. Miskolci Taní-tani Konferencia, Miskolci Egyetem 2011. február 4.)
Észlelés a virtuális térben. Miként ismerjük ki magunkat a virtuális környezetben? (MAKOG XIX. konferencia, Kaposvári Egyetem 2011. január 29.)
Fogalmak hálójában: Wittgenstein megjegyzései a fotográfiáról (Analitikus filozófia és fenomenológia konferencia, Kaposvári Egyetem 2011. január 14.)
Tudat és virtualitás (Interszubjektivitás és kulturális tapasztalat konferencia, ELTE BTK Filozófiai Intézet, Budapest 2010. december 18.)
Olvasás a digitális korban (Tudományos felolvasóülés a Tudomány Napja alkalmából, ELTE TÓK 2010. november 11.)
Képeket használni. Wittgenstein és a fotográfia (Fogalom és /vagy kép II. konferencia, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, 2010. október 23.)
A hatalom metaforái (Nyelv, hatalom, morál konferencia, ELTE BTK Filozófiai Intézet, Budapest 2010. szeptember 30.)
A test mint képi reprezentáció (A vizualitás antropológiája konferencia, Miskolci Egyetem 2010. május 20.)
Kozmológia és elme (ELTE TÓK Tudományos felolvasóülés, 2009. november 12.)
Fogalom és kép kognitív evolúciós szempontok szerint (Fogalom és/vagy kép konferencia, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, 2009. október 17.)
Mentális és társas dimenziók a nyelvi reprezentáció magyarázatában (MAKOG XVII. Konferencia, Budapest, ELTE BTK Filozfiai Intézet 2009. május 8.)
Objektivitás és (inter)szubjektivitás (MAKOG XVI. Konferencia, Budapest 2008. október 29.)
Meghatározza-e az agy a tudatot? (ELTE Theoretical Philosophy Forum, 2007. november 19.)
Mentális reprezentációk: kísérlet a fogalom tisztázására (ELTE Theoretical Philosophy Forum, 2007. október 8.)
Tudat és 'én' egy naturalizált elméletben (MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2007. március 19.)
Az 'én' modellje és valósága (MAKOG XV. Konferencia, Eger, 2007. január 20.)
A tudat naturalizálása (ELTE TÓFK Tudományos felolvasóülés, 2006. április 27.)
Az esztétikai megismerés (MAKOG XIII. Konferencia, Debrecen 2005. február 1.)
A reprezentációk realitása (ELTE TÓFK Doktoranduszok konferenciája, Budapest 2004. április)
A filozófia nyelvi meghatározottsága (MAKOG XII. Konferencia, Tihany 2004. február 6.)
Strukturális reprezentációk (ELTE TÓFK Doktoranduszok konferenciája, Budapest 2003. április 3.)
"Lichtkammer". Das Photo als philosophisches Mittel (Sprache, Denken, Nation konferencia, Budapest 2003. március 29.)
A valóság képe vagy a képek valósága? (MAKOG XI. Konferencia, Pécs 2003. január 31.)
A fényképek szerepe Wittgenstein filozófiájában (MTA Filozófiai Kutatóintézet, 2002. december 2.)
Funkcionalizmus Wittgenstein filozófiájában (Konferencia Wittgenstein halálának 50. évfordulója alkalmából, MTA Filozófiai Kutatóintézete, 2001. április 26.)
A strukturális reprezentációk evolúciós kialakulásáról (MAKOG IX. konferencia, Visegrád 2001. január 30.)
Bilder der Wissenschaften (Mythen, Riten, Simulakra konferencia, Wien 2000. december 10.)
A racionalitás innátista felfogásáról (Gép a szellemben konferencia, Miskolci Egyetem 2000. november 10.)
Wittgenstein képfelfogásáról (MTA Filozófiai Intézet, 2000. márc. 13.)
A rózsa neve (MAKOG VIII. konferencia, Szeged 2000. február 6.)
A digitális kép (Budapesti Tanítóképző Főiskola, 1999. november 3.)
Fogalom, jelentés, percepció (MAKOG VII. konferencia, Visegrád 1999. február 2.)
Az elidegenedés- és antropológia-vita a filozófiában (Magyar történetírás a XX. századról, konferencia, Budapest 1998. november 19.)
Die zu dem Bild werdende Welt (Iconography East & West 2. konferencia, Szeged 1998. júl. 16.)
Az intelligencia kialakítása (MAKOG VI. konferencia, Visegrád 1998. január 30.)
Sémák a művészetben (MAKOG V. konferencia, Ráckeve 1997. január 31.